De stichting stelt zich ten doel een wezenlijke bijdrage te leveren aan het behoud van de natuur in het algemeen en de flora & fauna in het bijzonder. Onderzoek en inventarisatie nemen daarbij een grote plaats in. De in dit kader verzamelde gegevens kunnen worden aangewend voor het geven van advies betreffende natuurbeheer- en/of natuurbeleidsplannen aan particulieren, instellingen, landschapsbeheerders en gemeenten.