Logo’s
Anemoon
Zoogdiervereniging
SOVON
RAVON
EIS
FLORON
BLWG
NMV
TINEA
Vlinderstichting
NM
LO
HDL
 
SBB
 
 
Onderzoek Flora en Fauna van de zee- en schelpdieren.
Onderzoek in het wild levende zoogdieren.
Vogelonderzoek Nederland
Reptielen, Amfibiën en Vissen Onderzoek Nederland
Onderzoek naar ongewervelde dieren
Flora Onderzoek Nederland
Bryologische en Lichenologische Werkgroep; onderzoek mossen en korstmossen
Nederlandse Mycologische Vereniging; onderzoek paddenstoelen
Onderzoek kleine vlinders in Nederland
Onderzoek naar vlinders en libellen in Nederland en Europa.
Natuurmonumenten
Landschap Overijssel
Het Drents Landschap
Gemeente Hardenberg
Staatsbosbeheer